Navigatie

Praktijkinfo

‘de Kiezelsteen psychologenpraktijk voor kind en gezin’ is in 2012 opgericht door Sandra v.d. Werff-Faay (1973). Voorafgaande aan het starten van mijn eigen praktijk, heb ik 20 jaar binnen grotere en kleinere afdelingen gewerkt binnen de geestelijke gezondheidszorg, op verschillende ambulante en (deeltijd)klinische kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen en binnen een grotere vrijgevestigde psychologenpraktijk. Als GZ-psycholoog/ orthopedagoog werk ik met kinderen waarvan de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht of gehoopt. Ik heb enkele jaren gewerkt op een afdeling voor specialistische klinische gezinsbehandeling, waardoor mijn interesse naar de begeleiding van kind én gezin nog meer is gegroeid. Deze kennis en ervaring is ook daarna voor mij van grote meerwaarde geweest voor het kunnen begrijpen en sturen van gezinsprocessen. Vanuit mijn ervaring ben ik bekend met een brede variatie aan problemen en de effecten die dit kan hebben op het gezin. Ik werk voor zover dat mogelijk is met ouders en kind samen (gezamenlijk en/of los van elkaar), enerzijds omdat dit vaak heel veel opheldering geeft over de problemen die men ervaart en meer ingang biedt tot nieuwe oplossingen, anderzijds omdat u als ouder(s) expert bent ten opzichte van wat voor uw kind tot nu toe wel of niet heeft gewerkt en u de belangrijkste personen bent voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Ik werk vanuit uw eigen vragen of wensen, waarbij ik zo veel mogelijk aspecten probeer mee te nemen in het begeleidingsproces.

Wat biedt psychologische hulp u? 

De hulp heeft tot doel om moeilijke situaties beter op te kunnen lossen, meer positieve ervaringen op te doen en vertrouwen op te bouwen in uw kind/ gezin. U leert uw kind op een andere manier kennen en kunt bewuster omgaan met uw eigen handelen. Dat kunt u als leidraad gebruiken voor de verdere opvoeding. Soms kunnen hierdoor ook toekomstige problemen voorkomen worden.

De praktijk richt zich met name op begeleiding en behandeling, waarbij de insteek is: zo kort als mogelijk, maar waar nodig een intensievere behandeling. Allereerst zal een probleemanalyse gemaakt worden waarin verhelderd wordt wat precies het probleem is, hoe dit veroorzaakt wordt, hoe dit in perspectief van uw kind en de omgeving gezien kan worden en wat de veranderingsmogelijkheden zijn. Dan bepalen we wat er nodig is om daar uit te komen. Vervolgens ga ik samen met u en uw kind aan de slag om moeilijkheden te bespreken en op te lossen. Soms helpt praten. Of zijn een aantal belangrijke tips in het kader van ouderbegeleiding al genoeg om u weer op weg te helpen. In andere situaties kan het nodig zijn om intensiever contact te hebben, bijvoorbeeld via gezinstherapie, kindertherapie of een combinatie van verschillende mogelijkheden. Bij kindertherapie maak ik veel gebruik van spelmateriaal, zoals een poppenhuis, menspoppetjes, een zandbak en spelletjes die iets leren over jezelf. Dat maakt het praten over gevoelens vaak makkelijker en leuker. Daarnaast kan er ook ondersteuning geboden worden met betrekking tot het contact met de school van uw kind en kunnen -waar gewenst- ouders en leerkrachten hierin geadviseerd worden.

Visie en werkwijze

Ik zal het gedrag van kinderen allereerst proberen te begrijpen vanuit hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en kwetsbaarheden. Daarnaast werk ik veel vanuit gezinsperspectief. Als een kind niet lekker in zijn vel zit, hebben ouders daar ook moeite mee en begrijpen broertjes of zusjes vaak niet wat er aan de hand is. Soms gaan zij zich ook anders gedragen. Dat hoeft niet zo op te vallen, maar het kan ook zijn dat een heel gezin gaat draaien om de problemen van één gezinslid. Doordat men elkaar minder goed begrijpt, kan het ook moeilijker zijn om contact met elkaar te krijgen of de problemen samen op te lossen. Meestal voelen ouders zich wat machteloos of weten ze echt niet meer wat te doen om hun kind te helpen of om de situatie te veranderen. Het lijkt of alles al geprobeerd is en niets echt helpt. Bekenden weten soms maar al te goed te vertellen hoe te moeten handelen. Maar als het jezelf te doen staat, kan dat toch een stuk moeilijker zijn en loop je tegen dingen aan die de buitenwereld niet ziet of weet. De juiste oplossing lijkt dan lastig te vinden. Hulp van een psycholoog kan hierin zeer steunend zijn, kan leiden tot nieuwe inzichten, oplossingen en handvaten, waardoor de klachten uiteindelijk zullen verminderen en ook de beleving van de klachten vaak verandert.

De Kiezelsteen werkt samen met andere praktijken en instanties in de jeugdzorg. Vanaf 1 juli 2022 is de Kiezelsteen onderdeel van I-NOVA Zorg; een krachtig samenwerkingsverband in jeugdzorg en WMO.

Voor meer informatie zie: Persbericht I-Nova Zorg 26 juni 2022

Waarom de naam ‘de Kiezelsteen’?

De ontwikkeling van kinderen is in veel opzichten te vergelijken met de vorming van een kiezelsteen. Een kiezelsteen vormt zich langzamerhand van een ruw stuk steen -via een proces van erosie en transport door het water- tot een ronde mooi gevormde steen. Zo kijk ik ook naar de ontwikkeling van kinderen. Het kind staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg binnen zijn specifieke omgeving en vanuit zijn eigen karakteristieke eigenschappen. Is het een zachte steen waar de scherpe randen gemakkelijk van afgerond worden door transport in het stromende water? Of betreft het een solide steen, die pas na lange tijd en vele botsingen tegen ander hard materiaal zijn eigen vorm krijgt? Bevindt de kiezelsteen zich op dit moment in een kabbelend stroompje, of is het een kolkende rivier met grote hoogteverschillen en stroomversnellingen? Kind en omgeving beïnvloeden elkaar continu over en weer. In de behandeling zullen zowel innerlijke karaktereigenschappen van uw kind als omgevingsfactoren aan bod komen. Wat zijn de sterke kanten van uw kind en uzelf? Waar liggen de kwetsbaarheden? We gaan samen aan de slag om een betere balans voor uw kind en u te zoeken.

Kwaliteit van de zorg

Psychologenpraktijk de Kiezelsteen is een gecertificeerde praktijk die werkt volgens de wettelijk vereiste kwaliteitsnormen voor de zorg en draagt het KIWA certificaat (11933).

Registraties/opleiding

Ik beschik over de volgende registraties:

  • BIG registratie GZ-psycholoog (BIG 79065455025)
  • Psycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
  • Basis- en vervolgopleiding EMDR Kind en Jeugd (VEN)
Back to top