Navigatie

Individuele gesprekstherapie voor kinderen

Soms kan het van belang zijn om uw kind extra begeleiding te bieden voor het oefenen van nieuwe vaardigheden of het (leren) delen van gevoelens die het kind in zijn of haar eigen omgeving moeilijk kwijt durft of kan. In gesprekstherapie wordt onder meer gebruik gemaakt van methodes uit de cognitieve gedragstherapie waarmee bijvoorbeeld angstproblemen of depressieve klachten behandeld kunnen worden. Ook wordt bijv. gebruik gemaakt van oplossingsgerichte therapie, waarbij doelgericht toegewerkt wordt naar de gewenste verbeteringen en uw kind handvaten aangeboden krijgt om zelf oplossingen te leren inzetten.

Back to top