Navigatie

Voor wie

Zijn er moeilijkheden thuis of op school, lukt het onvoldoende om hier zelf belangrijke  veranderingen in aan te brengen of wilt u beter begrijpen waarom uw kind bepaald gedrag laat zien en wat er precies aan de hand is?

Dan kan het raadzaam zijn om de hulp van een professional in te schakelen.

Voorbeelden van aanmeldingsklachten van kinderen:

 • somberheid, depressieve klachten
 • angst- en spanningsklachten
 • gedragsproblemen
 • problemen in het contact met leeftijdgenoten
 • zindelijkheid- of slaapproblemen
 • schoolproblemen
 • levensfaseproblemen
 • ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autismespectrumstoornissen
 • traumatische ervaringen
 • eetproblemen
 • lichamelijke onverklaarde klachten
 • problemen in de acceptatie van somatische aandoeningen (zoals bijvoorbeeld Diabetes Mellitus)
 • gezinsproblemen
 • echtscheidingsproblematiek

Aanmeldingsvragen vanuit ouders:

Ook kan het zijn dat u als ouder(s) door omstandigheden zelf last hebt van lichamelijke of psychische klachten (bijv. een chronische ziekte, oververmoeidheidsklachten, verlieservaringen, burn-out of psychiatrische problemen). Hierdoor kan de opvoeding van uw kind(eren) sterk onder druk komen te staan. Schroom niet om hulp te vragen, want samen kunnen we kijken naar hoe u de situatie beter kunt hanteren en welke dingen positief uit kunnen werken op de opvoeding van uw kind(eren). Ook kunnen we bekijken op welke manier u het beste ontlast kunt worden. Vanuit mijn betrokkenheid en ervaring met ouders met psychische en psychiatrische klachten, werk ik vanuit een niet-oordelende wijze toe naar het meer op krachten komen vanuit waar u nu staat. Stap voor stap leert u meer controle te ervaren over uw kinderen en uzelf, waardoor uw draagkracht groter wordt en u situaties beter aan kunt.

Back to top