Navigatie

Speltherapie

20150327_112604Via spel wordt contact gemaakt met uw kind en komen de voor uw kind van belang zijnde thema’s aan bod. Dit kan zowel in het teken staan van observatie als behandeling. Er is een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en mogelijkheden aanwezig in de praktijk voor verschillende leeftijden, waaronder bijvoorbeeld een poppenhuis, garage en een zandbak met toebehoren, maar ook ander materiaal dat spelenderwijs aangeboden wordt, bijvoorbeeld spelletjes die inzicht geven in de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen of in de beleving van gevoelens.

Back to top