Navigatie

Kosten / Vergoedingen

Kosten en vergoedingen JEUGD

De behandelingen die door de Kiezelsteen geboden worden, vallen onder de Generalistische Basis GGZ.  Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten dient u een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of specialist te hebben of een indicatie vanuit de gemeente. De bekostiging van de gehele Jeugdzorg (inclusief Jeugd GGZ) valt onder de gemeenten. De gemeente waar uw kind is ingeschreven, is verantwoordelijk voor de bekostiging en de processen om dit te regelen. Hierdoor zullen de benodigde persoonsgegevens van uw kind (zoals naam, geboortedatum, postcode, BSN-nummer) en gegevens die nodig zijn voor de bekostiging (soort traject/behandeling, duur behandeling, kosten behandeling) overgedragen worden aan de betreffende gemeenten. Met 7 Achterhoekse gemeenten zijn contracten afgesloten (Bronckhorst, Doetinchem, Aalten, Oost-Gelre, Berkelland, Montferland en Winterswijk). Let op! Vanaf 2022 heeft de Kiezelsteen geen contracten meer afgesloten met de gemeente Oude IJsselstreek. Voor meer informatie over wie wel gecontracteerd is voor deze gemeente, kunt u het beste contact zoeken met de afdeling Buurtzorg Jong (06 – 307 388 34). 

Kosten en vergoedingen VOLWASSENEN

De zorg voor volwassenen loopt via uw zorgverzekeraar. De behandelingen die door de Kiezelsteen geboden worden vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Deze behandelingen worden vergoed door vanuit de basisverzekering,  wanneer een verwijzing vanuit de huisarts is afgegeven. Voor volwassenen en jongvolwassenen vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico (zie verder onder ‘Eigen risico’). De Kiezelsteen heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De behandelingen worden aan bij afronding gefactureerd en deze kunt u dan declareren bij uw zorgverzekeraar. U zult dan een gedeelte van deze kosten vergoed krijgen (afhankelijk van uw eigen zorgverzekeraar geldt hiervoor een vast percentage). Het is verstandig om dit voorafgaande na te gaan bij uw verzekeraar.

Eigen risico

Voor volwassenen (ook jongeren vanaf 18 jaar) die in behandeling zijn, dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico (standaard eigen risico is dit € 385,- per verzekerde per jaar). De kosten van de behandeling voor volwassenen zullen eerst in mindering worden gebracht op het eigen risico van uw verzekering. Daarboven zullen de kosten dan worden vergoed, al naar gelang het percentage dat uw eigen zorgverzekeraar hanteert bij niet gecontracteerde behandelaars.

Tarieven 

Voor de consulten die buiten de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar vallen, is het tarief  €95,00 per consult (50 minuten gesprekstijd, 10 minuten administratietijd). Bij dubbelconsulten (gesprekken tussen de 60 en 120 minuten) worden de kosten ook naar rato worden doorberekend. Telefonische en mail contacten worden naar rato in rekening gebracht. Indien het gesprek op locatie plaatsvindt, kan 0,19 ct./km aan kilometervergoeding worden berekend.

Afzeggen van afspraken/ late komst

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te hebben op werkdagen. Voor afspraken op maandagen betekent dit dat de afspraak op de vrijdag eraan voorafgaand uiterlijk op het betreffende tijdstip afgemeld moeten worden via de mail of per telefoon. Als u zich te laat of niet afgemeld heeft voor een afspraak, zal het wegblijftarief (zijnde de kosten van een half consult à  € 47,50) bij u in rekening gebracht worden, omdat de betreffende tijd niet meer vervangen kan worden door andere afspraken. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening. Belt u dus op tijd een afspraak af als u verhinderd bent!

Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Back to top