Navigatie

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind begeleiding krijgt zal dat meestal ook gepaard gaan met ouderbegeleiding. De frequentie hiervan hangt af van uw hulpvraag en de ernst van de problemen. Ook kan ouderbegeleiding los aangeboden worden. In de gesprekken met u als ouder(s) zullen de vragen of problemen die u ervaart met betrekking tot de opvoeding van uw kind centraal staan. Ouderbegeleiding biedt u handvaten in de opvoeding, geeft meer inzicht in de problematiek van uw kind en instandhoudende factoren en leert u hoe verwachtingen, mogelijkheden en grenzen van uw kind en uzelf beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Bij beperkingen in de ontwikkeling van een kind kan soms vooral ruimte nodig zijn om een acceptatieproces op gang te brengen en zal daaraan aandacht worden besteed.

Back to top