Navigatie

Kosten / Vergoeding

Kosten en vergoedingen JEUGD

Vanaf 1 januari 2015 is de bekostiging van de Jeugdzorg (inclusief Jeugd GGZ waar alle psychologische behandelingen van kinderen onder vallen), door de gemeente overgenomen van de zorgverzekeraar. De gemeente waar uw kind is ingeschreven is, is verantwoordelijk voor de bekostiging en de processen om dit te regelen. Hierdoor zullen de benodigde persoonsgegevens van uw kind (naam, geboortedatum, postcode, BSN-nummer) en gegevens die nodig zijn voor de bekostiging (soort traject/behandeling, duur behandeling, kosten behandeling) overgedragen worden aan de betreffende gemeenten. Ik heb met alle acht achterhoekse gemeenten contracten afgesloten (Bronckhorst, Doetinchem, Aalten, Oude IJsselstreek, Oost-Gelre, Berkelland, Montferland en Winterswijk). De behandelingen die door de Kiezelsteen geboden worden, vallen onder de Generalistische Basis GGZ waarvoor een drempel geldt, waardoor in bepaalde gevallen de behandeling geboden dient te worden door de huisarts/POH van uw huisartsenpraktijk. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten dient u een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of specialist te hebben of dient een indicatie vanuit de gemeente afgegeven te worden en moet de problematiek boven een bepaalde drempel uitkomen.

Kosten en vergoedingen VOLWASSENEN

De zorg voor volwassenen loopt via uw zorgverzekeraar. De behandelingen die door de Kiezelsteen geboden worden vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Deze behandelingen worden geheel vergoed door vanuit de basisverzekering, waar echter wel een drempel voor geldt, waardoor sommige behandelingen door of via uw huisarts/POH ingezet zullen worden. Dit wordt vooraf besproken of onderzocht in de eerste twee contacten. Voor volwassenen en kinderen ouder dan 17 jaar dient u rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico (zie verder onder ‘Eigen risico’). Voor aanspraak op GGZ zorg vanuit de basisverzekering heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts of specialist nodig en dient de problematiek boven een bepaalde drempel te liggen.

De Kiezelsteen heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De behandelingen dienen daardoor eerst voorgeschoten te worden en kunnen aan het einde van de behandeling bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U zult dan een gedeelte van deze kosten vergoed krijgen (afhankelijk van uw eigen zorgverzekeraar geldt hiervoor een vast percentage). Het is verstandig om dit voorafgaande na te gaan bij uw verzekeraar.

Eigen risico

Voor volwassenen (ook kinderen vanaf 18 jaar) die in behandeling zijn, dient u rekening te houden met het verplichte eigen risico (in 2018 is dit € 385,- per verzekerde per jaar). De kosten van de behandeling voor volwassenen zullen eerst in mindering worden gebracht op het eigen risico van uw verzekering als dit nog niet verrekend is met andere ziektekosten, zoals bijvoorbeeld medicatie. Dit gedeelte betaalt u zelf. Daarboven zullen de kosten dan worden vergoed, al naar gelang het percentage dat uw eigen zorgverzekeraar hanteert bij niet gecontracteerde behandelaars.

Tarieven 

Voor de consulten die buiten de vergoedingen van de ziektekostenverzekeraar vallen, is het tarief  €90,00 per consult (50 minuten gesprekstijd, 10 minuten administratietijd). Bij dubbelconsulten (gesprekken tussen de 60 en 120 minuten) worden de kosten ook verdubbeld. Telefonische en mail contacten worden naar rato in rekening gebracht. Indien het gesprek op locatie plaatsvindt, kan 0,19 ct./km aan kilometervergoeding worden berekend.

Afzeggen van afspraken/ late komst

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren doorgegeven te hebben op werkdagen. Voor afspraken op maandagen betekent dit dat de afspraak op de vrijdag eraan voorafgaand uiterlijk op het betreffende tijdstip afgemeld moeten worden via de mail of per telefoon. Als u zich te laat of niet afgemeld heeft voor een afspraak, zal het wegblijftarief (zijnde de kosten van een half consult à  € 45,00) bij u in rekening gebracht worden, omdat de betreffende tijd niet meer vervangen kan worden door andere afspraken. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar en komen daarmee voor eigen rekening. Belt u dus op tijd een afspraak af als u verhinderd bent!

Als u verlaat bent, zal het gesprek verkort worden met de betreffende tijd.

Back to top