Navigatie

Video-feedback

In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van video-feedback. Video-opnames kunnen een ondersteunend middel zijn wanneer u meer zicht wilt krijgen op uw eigen handelen of beter vanaf een afstand wilt leren kijken naar wat er in uw gezin plaatsvindt. Aan de hand van video-opnames in uw gezin of op de praktijk, wordt een beeld verkregen van het ontstaan en in stand houden van de problemen. U wordt vanuit een steunende context geholpen om als ouder toe te werken naar uw eigen doelen. Meestal bieden enkele opnames al voldoende aanknopingpunten. Door terug te kijken naar de opnames en samen te reflecteren op dat wat er gebeurt, krijgt u direct meer zicht op uw eigen handelen en dat van uw kind(eren). Hiermee kunnen we toewerken naar verbetering.

Back to top