Navigatie

Ouder-kind speltherapie

2014-03-283Bij jonge kinderen (0-7 jr) kan gebruik gemaakt worden van ouder-kind spelbehandeling. Binnen een steunende context  werken het kind, de ouder en de therapeut samen via spel toe naar een verbetering in het onderlinge contact tussen u en uw kind en/of een beter begrip van elkaars (onderliggende) wensen en behoeften. Een prettige manier om enerzijds vanuit de ervaring ter plekke helderheid te krijgen over het functioneren van uw kind, anderzijds om gerichte handvaten te krijgen die gericht zijn op een betere afstemming tussen u en uw kind.

Back to top